Dia 1 en la #CRPD2024 a Colòmbia

Primer dia de la Reunió de la Conferència Regional sobre Població i Desenvolupament (CRPD) d’Amèrica Llatina (LAC), a Cartagena d’Índies, Colòmbia. D’aquesta manera, s’inicia aquest espai de diàleg entre les delegacions dels diferents Governs de la regió i la societat civil organitzada.

La nostra companya Diana Damián d’#AcollidesFeministes ha participat a la Reunió de la Delegació de Mèxic, un espai clau de negociacions amb relació a la implementació de l’Agenda de Montevideo.

Destaquem que, per a aquest dia, s’ha fet la lectura de la Declaració Política del Fòrum de la Societat Civil davant les delegacions dels Governs.

Una iniciativa promoguda i articulada per les organitzacions de la regió que és clau per a assegurar que la diversitat de perspectives i necessitats estiguin presents en les decisions que es realitzaran durant la Conferència. Des d’#AcollidesFeministes ens hem sumat amb la nostra signatura per a enfortir l’agenda en DDHH i especialment de dones, adolescents i infància en mobilitat.  

Durant les intervencions de les diferents delegacions, Diana Damián va seguir de prop la presentació de l’informe regional del govern mexicà sobre la implementació del Consens de Montevideo amb relació al panorama migratori regional. Quant a les recomanacions de l’informe regional de Mèxic per a la implementació de l’Agenda de Montevideo, destaquem que es va subratllar la necessitat de treballar per a garantir l’exercici dels drets sexuals i reproductius, fent un especial èmfasi a impulsar la salut i els drets sexuals i reproductius d’adolescents i joves.

Esdeveniments paral·lels 3 de juliol

Educació Integral en Sexualitat (EIS) ARA: Diàleg Multisectorial sobre els Avanços en Matèria d’Educació Integral en Sexualitat a Amèrica Llatina i el Carib (LAC).

Espai organitzat per Mano Vuelta A.C, FLASCO Argentina, FOS Feminista, CIESBiolivia, CONAPO i UNFPA LACRO que ha reunit representants dels governs, agències de la ONU, organitzacions de la societat civil i l’acadèmia per a discutir sobre els desafiaments i oportunitats actuals per a crear una estratègia regional conjunta per a avançar en la EIS a la regió en el marc dels compromisos del Consens de Montevideo, posant especial atenció a la interseccionalitat i considerant les experiències i necessitats de les persones joves.

En el context del programa #AcollidesFeministes volem destacar la relació del canvi climàtic i migracions, sent clau garantir els drets sexuals i reproductius de les dones en mobilitat.

Enllaç a la notícia: https://www.ohchr.org/es/stories/2022/07/climate-change-exacerbates-violence-against-women-and-girls

Compartir

També pot interessar-te