Quatre grans objectius

Preservar cases de dia a la frontera Mèxic – Guatemala

Des de FOCA, a Mèxic, fa 25 anys que treballen per a la promoció dels drets de les dones, els seus pobles i les seves organitzacions des d’una perspectiva de gènere i intercultural. Les cases de dia ‘Las Moradas’ són llocs dignes i lliures de violències per a dones, adolescents, infants i famílies en mobilitat, refugi o tramitant una sol·licitud d’asil.

Des d’Acollides Feministes actuem per a preservar aquests espais, impactant en més de 1.600 dones, adolescents i infants per mitjà d’alimentació, habitatge per un màxim de 50 dies i lliurant informació sobre alternatives migratòries, rutes segures i xerrades de primera acollida en temes de drets humans, salut sexual i reproductiva, prevenció de la Covid-19, etc.

Preservar aquests espais és fonamental per a migracions lliures de violències i per a generar espais segurs.

Millorar l'agència de dones, adolescents i infants que transiten per la frontera Mèxic – Guatemala

Treballem per a millorar l’agència i capacitats de totes les dones, adolescents i infants posant al centre les seves necessitats i considerant-les subjectes actives de decisions i veus que mereixen i han de ser escoltades.

A través de diferents activitats es lliura informació rellevant i oportuna per a les dones i les seves famílies, tant en l’origen (Guatemala), com en el trànsit migratori en aquesta regió. Les accions van enfocades a informar sobre els drets humans i específicament sobre els drets de les dones en les migracions, els drets sexuals i reproductius, el dret a una vida lliure de violències, etc. Això els permet conèixer i exigir els seus drets, prendre decisions de manera informada i incidir políticament i socialment amb institucions i societat civil, implicades en els processos migratoris a la frontera Mèxic-Guatemala.

Busquem respostes articulades per a garantir la protecció, l’atenció i el respecte dels drets humans de les dones, adolescents, infants i les seves famílies en els seus processos migratoris, per això realitzem accions d’incidència política.

És clau el treball de la Xarxa de Gestores de Drets que acompanya dones que estan en el trànsit migratori a la frontera Mèxic-Guatemala i dissenyen estratègies per a garantir el respecte als drets humans. La Xarxa participa en dos espais d’incidència crucials com són l’Observatori comunitari i la Mesa Interinstitucional ‘Migrar amb drets’.

També, des de FOCA, participen a la Xarxa Mesoamericana Dona, Salut i Migració, formada per 40 organitzacions presents a quatre països, generant espais d’interlocució amb autoritats civils i consulars sobre la situació de les dones i les seves famílies en les migracions.

Alhora, es realitzen monitoratges i treball d’observació en el corredor migratori central a Mesoamèrica, amb l’objectiu de documentar i denunciar violències als drets humans.

Treballar per a la incorporació de la perspectiva feminista, interseccional i de drets en els processos d'acollida a Catalunya

Inspirades pel model d’acollida de FOCA es desenvolupen diferents activitats per a la incorporació de la perspectiva feminista, interseccional i de drets en territori català. Aquestes propostes vinculen el treball de les institucions que fan acollida, juntament amb les entitats de dones migrades, a més de la societat civil i de persones activistes que treballen per a una transformació de la primera acollida. D’una banda, es fomenten espais d’intercanvi i d’aprenentatge entre persones que treballen en acollida i, per una altra, es posa focus en la incidència social i política. També busquem crear els condicionants perquè les organitzacions, institucions i l’agenda política catalana tinguin de referència a FOCA.

Per a aquestes accions comptem amb la col·laboració de Diàlegs de Dona i Mujeres Pa’lante, a més de Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET), organització aliada estratègica de la societat civil.

El model d’acollida de FOCA és un model d’acompanyament legal i psicosocial amb un enfocament feminista, intercultural i de drets humans.

El pots consultar o descarregar aquí:

Adaptar i replicar bones pràctiques per a la millora de les acollides a Catalunya

Creiem en les xarxes, en la col·laboració i en l’aprenentatge de les bones pràctiques. D’aquesta manera, ens inspirem en el model d’acollida de FOCA, per identificar els seus aspectes i eines més rellevants i transformadores, i així aplicar-les al treball d’acollida a Catalunya, amb la finalitat de millorar la protecció, acompanyament i atenció de dones, adolescents i infants en les migracions i refugi.

Busquem crear les condicions perquè les organitzacions, institucions i l’agenda política tinguin de referència l’experiència de FOCA. Fem incidència política a Catalunya, l’Estat espanyol i wl Parlament Europeu per a donar a conèixer el nostre treball i impacte. 

Per a aquestes accions comptem amb la col·laboració de Mujeres Pa’lante.

Perspectives en les quals se sosté aquest projecte

Feminista

Les dones i les persones dissidents són subjectes i tenen agència. Treballem perquè se situin al centre, prenent les seves decisions sobre el seu procés migratori i rebent directament les prestacions i ajudes econòmiques.

Intercultural, antiracista i interseccional

Reconeixem les diversitats. Creiem fonamental conèixer les concepcions culturals de les persones que acompanyem i fomentar un diàleg constant per garantir el respecte i el reconeixement de les formes de vida de les dones, adolescents i infants en els seus trànsits migratoris. A partir de la visió de la interculturalitat, fomentem pràctiques antiracistes i que tinguin una mirada interseccional sobre les opressions i experiències de vida de totes les persones.

De Drets Humans

Posem les dones al centre, garantint la igualtat i acompanyant processos de protecció internacional. Posem èmfasi en l’atenció a la salut, els drets sexuals i reproductius de les dones i en les violències masclistes.

Accions a Catalunya

2022-2023

Seminari

Seminari de treball, reflexió i intercanvi amb entitats de base de la societat civil que atenen dones migrades i refugiades, també amb persones de serveis i recursos públics que treballen en l’acollida de persones migrades i refugiades. Tot per promoure la inclusió de la perspectiva feminista i de drets humans a l’acollida de dones migrades i refugiades a partir de l’experiència del model de FOCA.

Eina final

Amb l’objectiu de facilitar claus d’anàlisi i actuació per a tots els serveis que fan acollida a Catalunya i que vulguin incloure una perspectiva feminista, antiracista i amb enfocament de drets.

Una eina amb una metodologia participativa que espera ser un punt de partida per a la identificació de canvis de mirada, processos i accions a desenvolupar.

Webinar

Webinar internacional amb l’objectiu d’aprofundir en reflexions sobre la situació específica de dones, adolescents i nenes a les migracions amb la participació de les companyes de FOCA i d’altres entitats expertes en polítiques migratòries i acollida. El webinar ha vinculat les experiències locals i globals, sensibilitzat a les entitats d’acollida i fet incidència conjunta cap a l’administració.

Incidència Política

En primer lloc, en els espais participatius i de presa de decisions a Catalunya, per sensibilitzar sobre la vulneració dels drets de les dones a la frontera Mèxic-Guatemala i sobre com s’està abordant la seva atenció i acompanyament des d’una perspectiva feminista. També fem accions d’incidència en l’àmbit estatal per a promoure la inclusió d’una perspectiva feminista i de drets humans en l’acollida de dones migrades i refugiades, sobre la base del model integral d’atenció i l’experiència de FOCA. 

Finalment, fem un treball d’incidència a l’àmbit europeu per a visibilitzar la metodologia de treball de les xarxes mesoamericanes de defensores, les bones pràctiques de xarxes d’entitats de la regió i presentar i compartir el ja destacat i mencionat model de FOCA i la seva adaptació a Catalunya.Per a aquestes accions comptem amb la col·laboració de Mujeres Pa’lante

Notícies relacionades

2024

Tallers de sensibilització a escala local

Espais de trobada amb actores de la societat civil i dels ens locals de diversos territoris catalans per a conèixer i reconèixer els diversos models d’acollida existents a Catalunya, sobre tot sabent que, des de la Generalitat, no es promouen aquests espais d’intercanvi. L’objectiu principal d’aquestes trobades és difondre l’eina treballada en el període anterior per a seguir identificant millores.

També es pretén fomentar un espai d’aprenentatge mutu, identificar qüestions d’incidència política claus i reflexionar entorn de les violències masclistes. Tot amb tres tallers presencials dirigits a organitzacions de base i ens locals.

Per a aquestes accions comptem amb la col·laboració de Diàlegs de Dona.

Espais de diàleg amb FOCA i APROSUVI

Seguin el gran interès que va suposar conèixer els contextos de Mèxic i Guatemala a l’anterior fase, ara, es fan tres diàlegs online per a la reflexió amb FOCA i APROSUVI, juntament amb organitzacions feministes expertes en migracions en diferents contextos. Tot amb l’objectiu d’identificar elements comuns i estratègies aplicables al territori català. També es preveu una trobada entre organitzacions feministes de diverses latituds coincidint amb la visita de FOCA i APROSUVI a Barcelona al tercer trimestre de 2024.

Per a aquestes accions comptem amb la col·laboració de Diàlegs de Dona i Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET).

Incidència Política

Continuant i aprofundint en l’estratègia iniciada a la fase anterior, es vol incidir perquè s’incorpori la perspectiva feminista, interseccional i antiracista en les polítiques públiques catalanes, així com sensibilitzar sobre la vulneració de drets de dones, adolescents i infància a la frontera Mèxic-Guatemala.

També s’establirà una estratègia d’incidència política internacional des d’una perspectiva local –global. L’objectiu és posar sobre la taula les necessitats de persones migrades i, en particular, de dones, adolescents i infància, així com del col·lectiu LGTBI+, en: processos migratoris, acollida, serveis relacionats amb l’abordatge de les violències masclistes, serveis de salut i salut sexual i reproductiva, educació, serveis socials, etc. 

Important també visibilitzar la vulneració de drets de les defensores de drets humans de les persones migrades.

Accions a Mesoamèrica

2022-23 i 2024

Acompanyament integral a dones en les migracions i les seves famílies

Actualment, a Chiapas existeixen tres llars de dia on les dones que estan en migració i les seves famílies poden obtenir informació, alimentació, alberg i, si així ho decideixen, acompanyament psicosocial i jurídic. Un de les llars es troba a la capital de l’Estat: Tuxtla Gutiérrez; una altra a la ciutat de San Cristóbal de las Casas, i la tercera a la ciutat de Comitán. Amb aquestes llars de dia es busca preservar el dret de les dones a tenir un acompanyament integral, a alimentar-se i dormir en espais segurs.

Són ateses per equips interdisciplinaris que reben formació permanent des de la perspectiva feminista, antiracista i de drets.

S’aplica el model d’atenció de FOCA. La dona pren les seves pròpies decisions en el seu procés de sol·licitud de refugi, regularització per vincles familiars o reunificació familiar. També se les enforteix tant amb acompanyament psicològic, com amb tallers de formació i informació jurídica.

Visites a estacions migratòries

Monitoratges setmanals per a observar les condicions materials en què estan les dones i les seves famílies; per a identificar i denunciar les violacions als seus drets humans; per a entrevistar dones en detenció i oferir l’acompanyament integral que FOCA realitza.

Aquestes estacions migratòries són: Estació Migratòria en Comitán (dimecres), Estada provisional en SCLC (dilluns), Estació Migratòria i Estada provisional a Tuxtla (CUPAPE 1 dijous, CUPAPE 2 dilluns).

Hem detectat les següents violacions als DDHH: 

 • Sobre població.
 • Negació d’informació sobre els seus drets.
 • No garantia del dret a la comunicació.
 • Alimentació de mala qualitat i/o insuficient.
 • Absència de dietes especials per a persones malaltes i infància.
 • No atenció a la salut.
 • Instal·lacions no higièniques.
 • Absència d’inputs per a bebès.
 • Maltractaments i/o assetjament verbal per part de guàrdies (llum encesa 24 hores).
 • No dret a l’aire lliure, a intèrpret o a mesures de bioseguretat per la Covid-19.

Generació d'espais de negociació i incidència

L’any 2024, sota el nom de ‘Migrar con derechos’, es va celebrar el 21 de març a Tuxla amb la participació d’agències internacionals, mitjans de comunicació i diferents ONGs.

Accions de difusió

Des de FOCA es realitzen programes de ràdio que es transmeten a Chiapas, però també es retransmeten en estacions de ràdio de Centreamèrica. En aquests programes s’aborda la complexitat de les migracions, la deterioració de les condicions vitals i es dona informació dels drets i dels serveis de protecció per a persones en les migracions.

Xarxa de gestores de drets de les dones a la frontera Mèxic-Guatemala

L’objectiu és que aquestes gestores (dones que viuen en els territoris centreamericans) tinguin un paper de defensores i promotores dels drets humans de les dones que decideixin emprendre processos migratoris.

Així mateix, també s’ha fet que aquestes gestores operin al Model d’Atenció Integral de FOCA.

Recorreguts d'observació al corredor migratori Comitán - Huehuetenango

En aquests recorreguts es documenten les violacions de drets humans de les dones en la migració i les seves famílies i es fan servir com a inputs per a fer denúncies públiques a premsa i en espais de decisió política.

2024

Quiosc Informatiu i Fira de la Salut

Tots dos llocs estratègics pels quals transita un gran volum de persones.

El Quiosc Informatiu és una estratègia que facilita la informació i comunicació amb la població en espais públics, mentre que la Fira de la Salut és una estratègia d’aprenentatge que busca la col·laboració i cooperació de les i els participants sobre temes com: embarassos adolescents, infeccions de transmissió sexual, violència de gènere, etc.

Enfortiment i formació per a l'equip de FOCA

S’abordaran els següents temes:

 • Violències masclistes.
 • Protecció internacional.
 • Acompanyament psicojurídic.
 • Litigi estratègic.
 • Seguretat integral feminista.
 • Cura col·lectiva i autocura.
 • Conseqüències de l’impacte mediambiental en les dones (desplaçament forçat).

Descobreix l’eina

Reflexions i propostes per a la incorporació de la perspectiva feminista interseccional a l'acollida a Catalunya

Un conjunt de recomanacions per a la implementació de la perspectiva feminista, interseccional i amb enfocament de drets al sistema d’acollida al territorio català, inspirades pel model de FOCA a la frontera Mèxic-Guatemala.

El model d'acompanyament integral a dones en les migracions de FOCA

El model d'acompanyament integral a dones en les migracions de FOCA és un model únic que busca posar al centre la conformació d'agència i trencar amb elements assistencialistes en l'acompanyament a persones migrants i refugiades, a la frontera Mèxic-Guatemala.

El model s’enfoca a atendre i defensar els processos de migracions i refugi de les dones, adolescents, infants i les seves famílies, a més de proporcionar espais de formació sobre els drets de les dones, realitzar campanyes de sensibilització i treballar en incidència política a través de l’enfortiment de xarxes de col·laboració entre entitats i administracions públiques. Entre els seus principis bàsics es troben la no revictimització, posar les dones al centre com les principals gestores dels seus processos, l’enfortiment de la pròpia agència i l’exercici dels drets.

El model parteix d’una triple perspectiva:

Perspectiva feminista

perquè posiciona les dones com agents de canvi i transformació

Perspectiva de drets humans

garantint processos de protecció internacional amb especial atenció a la salut sexual i reproductiva de dones, adolescents i infants

Perspectiva intercultural

on el reconeixement de la diversitat cultural és la base per a realitzar un acompanyament respectuós

La posada en marxa d’aquest model comença amb el treball de monitoratge que fa FOCA a les estacions de detenció migratòries. A partir d’aquest primer contacte es passa a fer el següent: