Diana Damián de FOCA a la #CPD57

Ahir vàrem participar en l’espai paral·lel ‘Seguiment dels avenços en l’accés a l’avortament segur’ dins de la CPD57 organitzat per França, en coalició amb Mèxic i Colòmbia i les organitzacions Center for Reproductive Rights, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Family Planning y Médecins du Monde.

Va ser un espai de reflexió per a destacar els avenços i reptes en l’accés a l’avortament de forma segura a nivell global.

Posem de manifest que la garantia d’aquest dret fonamental segueix sent objecte de tensió política, legal o social i que diversos països han modificat les seves legislacions per garantir-la o restringir-la. És per això que volem recordar que l’accés a l’avortament és un dret humà i una qüestió de salut pública i justícia de gènere, no és negociable.

Al llarg de la jornada es va posar en relleu la importància de les aliances i construcció de sinergies entre països i diverses contraparts compromeses amb la defensa i la promoció del dret a l’avortament segur. I és per això que recuperem la Coalició d’Acció sobre l’autonomia Corporal i els Drets en Matèria de Salut Sexual i Reproductiva, que es va crear en el marc del Fòrum de Generació d’Igualtat l’any 2021 a Paris, producte del seguiment i la supervisió dels compromisos renovats del Programa del Cairo, per continuar treballant en la promoció de la igualtat de gènere i la salut i el dret a la salut i els drets sexuals i reproductius per a totes, durant la Cimera de Nairobi l’any 2019 (CIPD25).

La Coalició d’Acció sobre l’autonomia Corporal i els Drets en Matèria de Salut Sexual i Reproductiva és una de les cinc coalicions que es van establir amb l’objectiu d’accelerar la igualtat, el lideratge i les oportunitats per a dones i nenes a nivell global per a assegurar el compliment amb el dret de les dones a la dignitat, l’autonomia corporal i el control sobre els seus cossos.

Aquesta Coalició incideix en quatre accions clau: l’augment de la disponibilitat, l’accessibilitat, acceptabilitat i qualitat dels serveis d’avortament.

Continuem treballant per un món on els drets reproductius i sexuals siguin respectats i protegits per a totes les persones, i en especial, reivindiquem i exigim la garantia d’aquests drets per a les dones i adolescents en mobilitat, sol·licitants d’asil i migrades.

Algunes conclusions d’aquests dies:

La participació activa de les organitzacions de dones i feministes va ser fonamental per a reconèixer la Salut Sexual i Reproductiva en matèria de drets humans fa tres dècades amb l’aprovació del Programa d’Acció del Caire en el marc de la ICPD per a reconèixer la salut sexual i reproductiva en matèria de drets humans. Les propostes d’avanços han de venir des de la societat civil. Assenyalem que els estats, actualment, estan negociant amb el sector privat i deixant al marge a la societat civil. Reivindiquem que es tingui en compte i que es reconegui el paper de la societat civil en la construcció de l’agenda política en matèria de Drets Sexuals i Reproductius.

Així, els avenços més significatius en aquests 30 anys del Programa d’Acció del Caire han passat per: l’accés a mètodes anticonceptius, l’educació per a nenes i adolescents i una major conscienciació sobre les violències exercides contra les dones.

No obstant això, els reptes són encara majors que els avenços. Les organitzacions civils en la CPD57 estan posant en relleu les metes en matèria de Drets Sexuals i Reproductius que queden pendents per aconseguir, els desafiaments existents i la necessitat d’adaptar l’agenda a les realitats actuals de les dones, adolescents i nenes, també en mobilitat.

Aquí un recull dels esdeveniments i de la informació més rellevant per a ‘Acollides Feministes’:

La nostra companya Diana Damián Palencia, coordinadora de Formación y Capacitación (FOCA), entitat que integra el projecte ‘Acollides Feministes’, participa activament en les quatre jornades de la CPD57 (29 d’abril al 3 de maig de 2024), amb objectius com el de reposicionar els DDSSIRR de les dones, adolescents i nenes en mobilitat. Ha intervingut durant l’assemblea instant a la delegació assistent de Mèxic a reprendre la qüestió de la mobilitat en la seva agenda política. Un aspecte especialment rellevant per a les dones, infància i adolescència en processos migratoris i d’acollida en la frontera Mèxic-Guatemala. 

Una de les activitats paral·leles més rellevants ha sigut la reunió amb la Red de Salud de las Mujeres en Latinoamérica y el Caribe (RSMLAC), un espai per a avaluar la representació política de les organitzacions de la societat civil en l’agenda política internacional en matèria de drets sexuals i reproductius dins de la CPD57.

Més informació: https://www.reddesalud.org/es/novedades/30-anos-de-la-agenda-de-el-cairo-y-de-los-derechos-sexuales-y-derechos-reproductivos.

D’igual forma, s’ha aconseguit mantenir una reunió amb el Centre Nacional d’Equitat de Gènere i Salut Reproductiva de Mèxic per a avaluar la situació de les dones i adolescents en mobilitat (especialment, el cas de les llevadores).

Hem participat també en…

  • L’esdeveniment paral·lel de la sessió de la Comissió de Població i Desenvolupament organitzat per les companyes de Feminist Futures Free from violence – FOS  al voltant dels “10 anys del Consens de Montevideo: un full de ruta per al progrés en salut sexual i reproductiva, drets i justícia en el marc del procés ICPD+30” on les feministes llatinoamericanes han consensuat la declaració conjunta ‘Per un llenguatge acordat que es mogui al nostre ritme’.
  • La presentació d’una declaració per part de la CEPAL en coordinació amb la societat civil per a presentar-se en la revisió regional a Colòmbia (juliol 2024).
  • Es va compartir des de la Red de Salud de las Mujeres en América Latina y Caribe (RSMLAC) la declaració de les organitzacions feministes llatinoamericanes en el marc de la commemoració dels 30 anys de l’agenda del Caire i el seu Programa d’Acció adoptat en la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament #CPD57 #ICPD30.

Més informació a: https://twitter.com/RSMLAC/status/1785697963647348946/photo/1.

  • De la reunió de les Feministas Latinoamericanas amb la UNFPA destaca la necessitat d’enfortir la relació de les organitzacions de la societat civil amb el Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA).
  • D’altra banda, compartim la declaració de la Coalició Internacional de Drets Sexuals i Reproductius (ISSRC) en el marc de la 57 Reunió de la Comissió sobre Població i Desenvolupament, Caire+30.

Més informació a: https://www.reddesalud.org/es/novedades/declaracion-issarc-cpd57

Més informació a: https://ipaslac.org/blog/2024/2024/coalicion_internacional_de_derechos_sexuales_y_reproductivos_(isrrc)/.

Compartir

També pot interessar-te